Evolució de cooperatives per tipus

Recompte de cooperatives existents segons la classificació de la llei de cooperatives (Llei 18/2002 ): agràries, de consumidors i d'usuaris, d'ensenyament, d'ensenyament/treball associat, d'habitatge, mixtes, de serveis i treball associat.
Font: Departament d'Empresa i Ocupació, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball autònom.


Any:
 
Indicador:
MunicipiAgràries 2015 Consumidors i usuaris 2015 Ensenyament 2015 Ensenyament - Treball associat 2015 Habitatges 2015 Mixtes 2015 Serveis 2015 Treball associat 2015 Total 2015