Evolució de cooperatives per tipus

Recompte de cooperatives existents segons la classificació de la llei de cooperatives (Llei 18/2002 ): agràries, de consumidors i d'usuaris, d'ensenyament, d'ensenyament/treball associat, d'habitatge, mixtes, de serveis i treball associat.
Font: Departament d'Empresa i Ocupació, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball autònom.


Any:
 
Indicador:
MunicipiAgràries 2023 Consumidors i usuaris 2023 Ensenyament 2023 Ensenyament - Treball associat 2023 Habitatges 2023 Mixtes 2023 Serveis 2023 Treball associat 2023 Total 2023 Agràries 2022 Consumidors i usuaris 2022 Ensenyament 2022 Ensenyament - Treball associat 2022 Habitatges 2022 Mixtes 2022 Serveis 2022 Treball associat 2022 Total 2022 Agràries 2021 Consumidors i usuaris 2021 Ensenyament 2021 Ensenyament - Treball associat 2021 Habitatges 2021 Mixtes 2021 Serveis 2021 Treball associat 2021 Total 2021 Agràries 2020 Consumidors i usuaris 2020 Ensenyament 2020 Ensenyament - Treball associat 2020 Habitatges 2020 Mixtes 2020 Serveis 2020 Treball associat 2020 Total 2020 Agràries 2019 Consumidors i usuaris 2019 Ensenyament 2019 Ensenyament - Treball associat 2019 Habitatges 2019 Mixtes 2019 Serveis 2019 Treball associat 2019 Total 2019 Agràries 2018 Consumidors i usuaris 2018 Ensenyament 2018 Ensenyament - Treball associat 2018 Habitatges 2018 Mixtes 2018 Serveis 2018 Treball associat 2018 Total 2018 Agràries 2017 Consumidors i usuaris 2017 Ensenyament 2017 Ensenyament - Treball associat 2017 Habitatges 2017 Mixtes 2017 Serveis 2017 Treball associat 2017 Total 2017 Agràries 2016 Consumidors i usuaris 2016 Ensenyament 2016 Ensenyament - Treball associat 2016 Habitatges 2016 Mixtes 2016 Serveis 2016 Treball associat 2016 Total 2016 Agràries 2015 Consumidors i usuaris 2015 Ensenyament 2015 Ensenyament - Treball associat 2015 Habitatges 2015 Mixtes 2015 Serveis 2015 Treball associat 2015 Total 2015