Evolució dels habitatges acabats de protecció oficial

Nombre d’habitatges que han obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d’Habitatges i Millora urbana hagi iniciat les promocions. Inclou també els habitatges acabats del programa de remodelació de barris i, des del 2009, els estocs qualificats com a habitatges amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
Municipi