Evolució de l'índex de motorització

Nombre de vehicles per cada 1000 habitants
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
Municipi