Antiguitat de les construccions

Classificació de l’any de construcció de les edificacions segons registre cadastral.
Font: Dirección General del Cadastro


Any:
 
Indicador:
MunicipiAbans de 1950 2011 1950-1959 2011 1960-1969 2011 1970-1979 2011 1980-1989 2011 1990-1999 2011 2000 i posterior 2011 Sòl vacant 2011 Sense definir 2011 Total 2011