Antiguitat de les construccions

Classificació de l’any de construcció de les edificacions segons registre cadastral.
Font: Dirección General del Cadastro

Any:

MunicipiAbans de 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000 i posterior Sòl vacant Sense definir Total