Superfície de cadastre urbà

Distribució del sòl urbà segons el registre del cadastre immobiliari. S’entén per sòl de caràcter urbà el classificat pel planejament urbanístic com a urbà i els terrenys que tinguin consideració d’urbanitzables segons el planejament urbanístic.
Font: Dirección General del Cadastro


Any:
 
Indicador:
MunicipiParcel·les urbanes (ha) 2013 Parcel·les sense edificar (ha) 2013 Parcel·les edificades (ha) 2013