Residus per persona i dia

Nombre mitjà de residus generats per persona i dia
Càlcul: Nombre total generats de residus diaris en kg / població total
Font: Hermes (Diputació de Barcelona)

Any:

MunicipiResidus kg/persona i dia 2015 Residus kg/persona i dia 2014 Residus kg/persona i dia 2013 Residus kg/persona i dia 2012 Residus kg/persona i dia 2011