Taxa de recollida selectiva

Relació entre el total de material recollit per separat i la resta de la recollida domiciliària total
Font: Hermes (Diputació de Barcelona)

Any:

Municipi