Taxa de recollida selectiva

Relació entre el total de material recollit per separat i la resta de la recollida domiciliària total
Font: Hermes (Diputació de Barcelona)

Any:

MunicipiTaxa de recollida selectiva 2015 Taxa de recollida selectiva 2014 Taxa de recollida selectiva 2013 Taxa de recollida selectiva 2012 Taxa de recollida selectiva 2011