Taxa de recollida selectiva

Relació entre el total de material recollit per separat i la resta de la recollida domiciliària total
Font: Hermes (Diputació de Barcelona)


Any:
 
Indicador:
Municipi