Evolució del mercat de lloguer

Nombre de contractes de lloguer constituïts registrats a l’INCASÒL i mitjana anual de l’import de lloguer (euros/mes)
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiNombre de contractes 2019 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2019 Nombre de contractes 2018 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2018 Nombre de contractes 2017 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2017 Nombre de contractes 2016 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2016 Nombre de contractes 2015 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2015 Nombre de contractes 2014 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2014 Nombre de contractes 2013 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2013 Nombre de contractes 2012 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2012 Nombre de contractes 2011 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2011 Nombre de contractes 2010 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2010 Nombre de contractes 2009 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2009 Nombre de contractes 2008 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2008 Nombre de contractes 2007 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2007 Nombre de contractes 2006 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2006 Nombre de contractes 2005 Mitjana anual de lloguer contractual (euros/mes) 2005