Evolució dels visats d'obres d'edificació

Classificació de les obres de nova construcció visades pels col•legis d’aparelladors, tant residencials com no residencials, segons l’ús de l’edificació
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiTotal residencial 2015 Locals en residencial 2015 Industrial i agropecuari 2015 Comercial i magatzem 2015 Oficines 2015 Hostaleria 2015 Esportiu 2015 Altres usos 2015 Sense dades 2015 Total no residencial 2015 Total residencial 2014 Locals en residencial 2014 Industrial i agropecuari 2014 Oficines 2014 Hostaleria 2014 Esportiu 2014 Altres usos 2014 Sense dades 2014 Total no residencial 2014 Total residencial 2014 Locals en residencial 2014 Industrial i agropecuari 2014 Comercial i magatzem 2014 Oficines 2014 Hostaleria 2014 Esportiu 2014 Altres usos 2014 Sense dades 2014 Total no residencial 2014 Total residencial 2013 Total no residencial 2013 Sense dades 2013 Oficines 2013 Locals en residencial 2013 Industrial i agropecuari 2013 Hostaleria 2013 Esportiu 2013 Altres usos 2013 Comercial i magatzem 2013 Total no residencial 2012 Sense dades 2012 Altres usos 2012 Esportiu 2012 Hostaleria 2012 Oficines 2012 Industrial i agropecuari 2012 Comercial i magatzem 2012 Locals en residencial 2012 Total residencial 2012