Evolució dels habitatges acabats

Nombre d’habitatges que disposen dels certificats finals d’obres dels col•legis d’aparelladors
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
Municipi