Parcel·les industrials d'Osona

Mapa de polígons i parcel·les industrials d'Osona

font: Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Juny 2017.