Mercat de treball

Aquesta secció recull les infografies sobre l'evolució del mercat de treball a Osona i les últimes dades d'actualizació mensual de l'atur i la contractació

Dades mensuals de l'atur i la contractació


Infografies anuals i trimestrals


Mapa sobre l'atur i la inactivitat laboral del darrer trimestre


Notícies relacionades amb el mercat de treball

Les dones de més de 55 anys aturades: un col·lectiu en risc d'exclusió social

Es tracta d'un grup que no troba feina i s'està cronificant des de fa més de 5 anys entre els aturats

Els contractes temporals creixen a un ritme menor, però encara predominen

La contractació temporal representa el 79,5% del total dels efectuats aquest gener

Osona és una de les comarques que més ha reduït l'atur

Tot i reduir l’atur dels sectors més dinàmics encara manté uns nivells de temporalitat i precarietat elevats

La integració al mercat laboral digitalitzat

La integració dels treballadors no preparats en el mercat de treball digitalitzat serà un dels principals reptes del futur.

La desigualtat en el nou mercat laboral

La digitalització i els nous perfils professionals reduiran les oportunitats de feines ben pagades per a salaris baixos o mitjans.

Perfils professionals més impactats per la digitalització

Feines rutinàries, feines físiques i treball manual...

Quines són les professions emergents?

Els analistes de dades, els venedors especialitzats, enginyers especialistes en materials, bioquímics, nanotecnologia i robòtica...