Mapes sobre la distribució i estructura de la població


Osona és un territori dual, amb força desigualtat territorial.

Al 50% del territori hi viu el 95% de la població i a l'altre 50% del territori hi viu el 5% de la població.

Osona és una comarca amb només un 3,16% de la seva superfície urbanitzada.

Els municipis amb un % més alt de superfície urbanitzada són aquells que concentren més població, com Vic, Manlleu, Torelló, Roda de Ter i Tona.

El municipi més petit de la comarca té 79 habitants, mentre que el més gran en té 45.040.

Osona té força desigualtats poblacionals, principalment entre els municipis de l'entorn de la C-17, més poblats, i la resta, més perifèrics a l'eix viari, amb menys població.

Els municipis de menys de 1000 habitants fa 10 anys que perden població en el seu conjunt.

El creixements poblacionals més importants es produeixen als municipis més poblats.

La dualitat territorial també es pot observar amb l'envelliment.

Mentre a la Plana de Vic, on es concentra la majoria de la població, hi ha més joves que persones de més de 64 anys, a la resta del territori, l'índex d'envelliment augmenta de forma considerable.

La majoria d'estrangers es concentren a dues ciutats: Vic i Manlleu

Mentre Vic té un 26% de població estrangera i Manlleu un 22%, a la resta del territori no s'arriba al 15%.