Mapes mobilitat


Els eixos viaris principals de la comarca d'Osona són l'eix de la C-17 que connecta amb Barcelona i Ripoll i l'eix de la C-25 que connecta amb Manresa i Girona.

La línia R3 de rodalies és l'única línia de tren de passatgers de la comarca.

L'eix viari amb més intensistat viària és la C-17 entre Manlleu fins entrar al Vallès Oriental.

L'eix de la C-25 destaca per una forta presència de tràfic de mercaderies.

La comarca d'Osona es connecta amb transport públic principalment amb una xarxa de bus centralitzada a Vic.

Osona està dividida en 4 zones diferents de l'ATM i connecta amb línies regulars amb el Vallès Oriental, Barcelona, Girona, Manresa i Lleida.

<