El treballadors d'Osona

Mapa sobre els treballadors d'Osona

font: Idescat Gener 2017.