El treballadors d'Osona

Mapa sobre els assalariats d'Osona

font: Idescat Gener 2017.