IRPF per comarques i municipis

Mapa de l'IRPF per comarques i municipis de Catalunya

font: Generalitat de Catalunya, Idescat, Juny 2017.