IRPF per comarques

Mapa de l'IRPF per comarques de Catalunya

font: Generalitat de Catalunya, Idescat, Juny 2017.