Intensitat viària

Mapa sobre la intensitat mitjana diària de vehicles a les carreteres de Catalunya.

 

font: Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre. Març 2017.