Centres educatius i població en edat d'estudiar

Mapa sobre els centres educatius de la comarca i la població de 0 a 24 anys per secció censal

font: Idescat i Departament d'Ensenyament   Gener 2017.