Concentració de llocs de treball

Mapa de la distribució i concentració de llocs de treball a la comarca d'Osona per municipis

font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu. Abril 2017.