Empreses agroindustrials d'Osona

Mapa sobre les empreses agroindustrials a Osona.

font: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Gener 2017.