Informe de Conjuntura


Informe semestral que permet apuntar evolucions i tendències d'activitat econòmica de la comarca d'Osona a partir de l'anàlisi de dades de teixit productiu i mercat de treball.