Mapa dels joves a Vic


Població jove (2019)

Vic 18,41%

Osona 17,37%

Catalunya 16,31%

% població de 15 anys o menys sobre el total de la població

Font: Padró municipal d'habitants (INE)