Mapa de l'envelliment de Vic


Envelliment (2019)

Vic 15,46%

Osona 17,88%

Catalunya 18,80%

% població de 65 anys o més sobre el total de la població

Font: Padró municipal d'habitants (INE)