Mapa Índex de dependència a Vic


Índex de dependència (2019)

Vic 51,21

Osona 54,43

Catalunya 54,11

Relació de la població de 15 anys o menys i la població de 65 anys o més sobre la població en edat de treballar (16-64 anys)

Font: Padró municipal d'habitants (INE)