Mapa del % de renda procedent d'ajudes, prestacions i pensions a Vic


% renda procedent d'ajudes, prestacions i pensions (2017)

Vic 21,8%

Osona 23,7%

Catalunya 24,4%

% de la renda procedent d'ajudes, prestacions i pensions

Font: Atles de distribució de la renda (INE)