Mapa Taxa de pobresa de Manlleu


Taxa de pobresa (2017)

Manlleu 21,0%

Osona 13,0%

Catalunya 16,7%

% població que està sota el llindar de la pobresa i amb risc d'exclusió social és la que té ingressos per unitat de consum per sota del 60% de la mediana nacional

Font: Atles de distribució de la renda (INE)