Mapa Índex de dependència a Manlleu


Índex de dependència (2019)

Manlleu 55,73

Osona 54,43

Catalunya 54,11

Relació de la població de 15 anys o menys i la població de 65 anys o més sobre la població en edat de treballar (16-64 anys)

Font: Padró municipal d'habitants (INE)