Mapa densitat de població de Manlleu


Densitat de població

Manlleu 1.194

Osona 129,15

Catalunya 239,04

Habitants per km2

Font: Padró municipal d'habitants (INE)