Activitat econòmica

Aquesta secció recull les infografies sobre l'evolució de l'activitat econòmica a Osona i les últimes dades del PIB, les empreses i els llocs de treball

Dades del PIB


Infografies anuals i trimestrals


Mapa sobre la concentració d'empreses a la comarca


Notícies relacionades amb l'activitat econòmica

Les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de l'economia postcrisi d'Osona

La caducitat del model de creixement dels últims anys ha de generar un replantejament estratègic amb els diferents agents del territori

Els escorxadors són els causants de la major part del creixement d'autònoms

Els autònoms a Vic dedicats al sacrifici de bestiar i elaboració de productes carnis s'han multiplicat per dos des del 2014

Osona a diferents velocitats

L'eix de la C-17 representa el 29% del territori i concentra el 84% dels llocs de treball

Osona és deficitària en llocs de treball pel sector serveis

A la comarca d'Osona hi ha més treballadors residents que llocs de treball a les empreses

El sector industrial consolida el creixement econòmic a Osona

La indústria va créixer un 6% l'any 2016 i actualment ja representa el 36,9% del PIB

Els nous models de negoci digitals

Model de subscripció, freemium, gratuït, Marketplace, on-demand...

El creixement de l’economia circular

L’atenció centrada sobre l’Economia Circular ha augmentat durant els últims anys tant a nivell polític com empresarial

Els canvis a nivell organitzatiu

A l’esquema tradicional de divisió de l’empresa caldrà afegir-hi un departament d’anàlisi de dades.

Irromp l’economia col.laborativa

Plataformes digitals, accessibilitat, marca...

Consells per a la transició cap a la Indústria 4.0

Planeja, experimenta, analitza, transforma i planifica