Informe de Competitivitat de la comarca d'Osona

Aquest informe fa una anàlisi dels principals indicadors de desenvolupament competitiu que permet el posicionament de la comarca, detectant noves oportunitats i identificant reptes de futur.