Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-share

L'estudi analitza, mitjançant la metodologia d'anàlisi Shift-share,  quins components (dinàmica global, estructura productiva i dinàmica pròpia) han tingut més pes en la creació o destrucció d’ocupació entre els anys de crisi econòmica 2008-2013 i durant el període d’inici de la recuperació 2014-2015.

Descarregueu l'informe