Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Irromp l’economia col.laborativa amb nous models de negoci

Observatori

L’economia col·laborativa ha irromput amb força en un ecosistema dominat per l’economia de la propietat. Aquestes empreses emergents estan superant els models de negoci madurs en diversos àmbits arreu del món.

Per entendre la magnitud a nivell econòmic que representa aquest nou model de negoci, podem veure l’exemple d’empreses com Airbnb, que va acollir 22% d’hostes més que la suma de tots els Hotels Hilton, o Uber, el servei de transport actiu en 250 ciutats del món i valorat en 41,2 bilions $. Les previsions indiquen que les empreses que a mesura que un major nombre de consumidors adopti i, sobretot, creixi envoltat d’aquesta nova manera d’entendre la propietat i de cobrir les pròpies necessitats, l’economia col·laborativa seguirà creixent durant els pròxims anys.

L’acte de compartir sempre ha existit, de la mateixa manera que sempre han existit alternatives a la propietat per alguns productes. Per tant, cal definir quins són els elements que diferencien l’economia col.laborativa

  1. Plataformes digitals que connecten els actius infrautilitzats amb la demanda de serveis.
  2. Es prioritza l’accés per sobre la propietat: L’accés ofereix més diversitat de possibilitats i flexibilitat, limitant a l’hora els costos de la propietat. Pot arribar en forma de lloguer, de préstec, de subscripció, de donació, etc.
  3. Formes de consum més col·laboratives: Es busca la interacció social a l’hora de consumir.
  4. Posicionament de marca: L’economia col·laborativa es basa en la confiança en els altres i en els seus productes i, per tant, les empreses necessiten projectar una imatge de comunitat positiva.
Nous models de negoci