Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Els principis de l’Economia Circular

Observatori

L’Economia Circular es basa en els següents principis

  • Disseny de la prevenció de residus: Es conceben i dissenyen els productes per tal que es redueixi la generació de residus. Es busca donar una segona vida als objectes a partir del disseny, de manera que les seves parts es puguin integrar en cicles materials biològics i tecnològics.
  • Construcció de resistència a través de la diversitat: Els productes han de ser més simples, modulars i versàtils per tal que es puguin adaptar a diferents utilitats durant el seus cicles de vida, però alhora mantenir la seva eficiència. Es proposa reduir la obsolescència i incrementar la funcionalitat i l’ús.
  • Ús d’energies renovables: L’Economia circular proposa utilitzar recursos renovables com a font d’energia per tal de reduir l’impacte negatiu de la producció sobre el medi ambient i la salut humana.
  • Els residus són aliment: Es proposa canviar la concepció dels residus, que passen de ser rebutjats a ser transformats en un recurs de producció.
  • Pensament en sistemes: A l’hora de pensar sobre les diferents parts dels productes i la seva reutilització, s’utilitza un enfocament orientat a la circularitat i la transformació del medi natural. S’aprofiten objectes antics i en desús com cartells publicitaris, cortines o roba vella per transformar-los en objectes actuals com motxilles o moneders.
  • Pensament local: Les organitzacions i les comunitats estan influenciades pel seu context i tenen una relació de proximitat. Es busca l’aprofitament de recursos i al mateix temps l’enfortiment de la capacitat creativa i innovadora local.
  • Enfocament en el rendiment: El rendiment ha de ser sinèrgic amb la creació de béns múltiples, de llocs de treball i la reducció de consum de recursos.
Nous models de negoci