Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


El creixement de l’Economia Circular

Observatori

L’atenció centrada sobre l’Economia Circular ha augmentat durant els últims anys tant a nivell polític com empresarial, fins a arribar a ser una prioritat en l’agenda política de la Unió Europea. Això es deu al fet que l’Economia Circular representa una alternativa al model actual de producció i consum, i té el potencial de ser una de les solucions als reptes que planteja el canvi climàtic, així com a generar oportunitats de negoci per a les empreses i llocs de treball per a les persones.

El sistema lineal de producció, vigent des de la primera Revolució Industrial encara està basat en l’extracció de matèria prima, la producció de bens, el consum i la generació de residus. Aquest sistema lineal ja no és sostenible, tant a causa de l’augment del consum com de la intensitat material i energètica, de manera que no és compatible amb un món amb recursos limitats.

L’Economia Circular aposta per un canvi radical de model, enfocat a sistemes de producció que siguin regeneratius a partir del seu disseny, per tal de mantenir el valor dels recursos utilitzats (materials, aigua, energia) i dels béns produïts a la vegada que es limitin les pèrdues. D’aquesta manera s’evita la creació de residus i es mitiguen els danys al medi ambient.

El canvi de paradigma que proposa l’Economia Circular també pretén enfortir el sistema socioeconòmic i crear llocs de treball de forma sostenible. Es preveu la creació de 400.000 llocs de treball a Europa, 52.000 dels quals tindrien lloc a Espanya.

Nous models de negoci