Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Els nous models de negoci digitals

Observatori

  1. Model de subscripció (Netflix, Apple Music): Proporciona un accés continuat a un producte o servei que tradicionalment es compra “d’un en un”, a canvi d’una quota de subscripció.
  2. Model Freemium (Spotify, Linkedn, Dropbox): Ofereix un producte a canvi de les dades dels usuaris, o fins i tot de la seva “vista” (en el cas de la visualització d’anuncis). L’usuari pot escollir pagar per gaudir de l’oferta complerta dels productes.
  3. Model gratuït (Google, Facebook) Ofereixen un servei o un producte gratuït als usuaris que captura les seves dades i la seva atenció.
  4. Model ”Marketplace” (eBay, iTunes, App Store, Uber, AirBnB): Ofereixen un mercat digital que uneix els venedors i els compradors a canvi d’una comissió.
  5. L’accés per sobre de la propietat (Zipcar, Peerbuy, AirBnB): Proveeixen l’accés temporani a béns i serveis que tradicionalment s’havien de comprar. Són els relacionats amb l’Economia Compartida, on les persones monetitzen els seus actius infrautilitzats i els deixen als demés.
  6. Model de Supermercat (Amazon): Utilitzen el seu gran poder de mercat i la seva gran dimensió per eliminar la competència, normalment a través de la venta per sota el preu de cost.
  7. Model basat en l’experiència (Tesla, Apple): Proveeixen una experiència d’usuari superior, normalment acompanyada d’un preu també superior.
  8. Model “On-demand” Uber, Operator, Taskrabbit): Es caracteritza per monetitzar el temps i oferir l’accés instantani a un bé o servei. Les empreses reben comissions de les transaccions entre persones, que normalment venen el seu temps a persones amb diners però sense temps.
  9. Model Ecosistema (Apple, Google): Venen un sistema interdependent de productes i serveis, que augmenten de valor a mesura que el consumidor n’adquireix una major part. Es caracteritzen per crear dependència en el consumidor.
Nous models de negoci