Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Smart Cities: La tecnologia aplicada a la ciutat que genera noves oportunitats

Observatori

L’aplicació de les TIC a les ciutats per crear infraestructures que permetin un desenvolupament sostenible generarà oportunitats laborals per a un conjunt de professionals que no es limitarà a les àrees tècniques, si bé el compon tècnic de la majoria de professions augmentarà.

En concret, s’identifiquen 12 sectors en els que s’estan duent a terme innovacions a través d’aplicacions intel.ligents, i en els que es generaran noves oportunitats de feina: serveis sanitaris, subministraments, energia, comerç electrònic, educació, cultura, govern, ciutat, turisme digital, transport, infraestructures urbanes, sostenibilitat i ciberseguretat.

 

Alguns exemple d’aquestes aplicacions intel·ligents van des de solucions que gestionen l'enllumenat, portals de transparència per fomentar la participació ciutadana a softwares per la regulació del trànsit.

Els perfils professionals necessaris per dur a terme aquesta transformació de les ciutats aniran des de els enginyers i els programadors fins als arquitectes, advocats i financers.

Però sobretot, la renovació de les ciutats anirà lligada a les dades, a la seva recol·lecció i posterior anàlisi. Per tant, la demanda per treballadors qualificats en ciberseguretat, enginyeria de dades, arquitectura de dades i programació serà molt elevada.

Smart Cities