Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Creixeran exponencialment l’aplicació de la Intel.ligència Artificial

Observatori

L’anomenat “Automation of knowledge work” fa referència la tecnologia d'Intel·ligència Artificial, que permet desenvolupar software amb capacitat per aprendre, per prendre decisions, i per analitzar grans quantitats de dades (Big Data).

La principal diferència entre la Intel·ligència Artificial i els programes de software tradicional és la seva capacitat de prendre decisions. La Intel.ligència Artificial permet als programes i les màquines donar resposta per si mateixos als estímuls que els arriben de l’exterior, sense necessitat que un programador ho anticipi o ho controli.

Actualment, la categoria de software que està creixent a major ritme és l’aprenentatge de les màquines, o dit d’una altra manera, la capacitat del software per millorar la seva pròpia activitat a través d’analitzar les seves interaccions amb el món.

Fora de l’empresa, les aplicacions de la intel·ligència artificial van des de assistents digitals per smartphones, programes d’email que classifiquen els mails per importància, sistemes de reconeixement de veu, sistemes de reconeixement facial a cotxes intel·ligents i sistemes de traducció simultània.

Pel què fa al mercat, tot i que la indústria és en cara relativament petita (644 milions de dòlars de facturació), es preveu que durant els propers anys el creixement sigui exponencial i arribi als 15.000 milions de dòlars a l’any 2022.

Transformació digital