Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Endeutament global; El deute públic representa el 85% del PIB mundial

Observatori

Nou anys després de la gran crisi financera de l’any 2008, el món es troba en uns nivells de deute global molt alts. El deute públic representa el 85% del PIB mundial, fet que dificulta les polítiques públiques que alguns països proven d’utilitzar per tal de dinamitzar l’economia.

A més, el gran deute públic acumulat a nivell mundial representarà una restricció financera per als governs a l’hora de dur a terme les seves polítiques públiques. En una època en que els governs hauran de destinar importants quantitats de recursos per gestionar problemes com l’envelliment, l’augment poblacional i el canvi climàtic, la poca capacitat de maniobra derivada del deute públic suposarà un problema.

Però si al deute públic s’hi afegeix el deute privat, s’observa que la situació és encara més preocupant, ja que el deute total representa el 225% del PIB mundial. El màxim històric.

El gran augment del deute privar ha estat en gran part causat pels baixos tipus d’interès fixats després de la crisi de l’any 2008.

Endeutament