Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


La desacceleració de Rússia i Brasil frenen els BRIC com a països emergents

Observatori

A l’any 2010, les previsions indicaven que el PIB dels països BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina) creixeria de mitjana gairebé un 6%. Es pensava que aquesta taxa de creixement triplicaria la taxa de creixement del PIB de les economies avançades (2,2%) i faria que els BRIC passessin a representar un 38% del PIB mundial total.

Rússia i Brasil, però, han entrat en un període de recessió econòmica. Les causes principals han estat la baixada en el preu internacional d’alguns dels principals bens que aquests països exporten, així com la inestabilitat política i social que han viscut durant els últims anys.

A la Xina, el creixement econòmic s’ha desaccelerat a causa d’un canvi d’estratègia de país. Per tal de fer evolucionar la societat, s’ha passat d’una economia basada en l’exportació i la inversió de capital, a un model basat en el consum interior i els serveis. De totes maneres, el país segueix creixent a un ritme superior al de les economies desenvolupades.

Pel què fa al darrer integrant dels BRIC, la Índia ha vist augmentat el seu ritme de creixement a partir de l’any 2014, on l’arribada d’un nou govern ha afavorit un ambient propens a la creació de nous negocis que ha estimulat el desenvolupament.

Nou equilibri Est/Oest