Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


La manera com creixin les ciutats serà clau per assegurar la sostenibilitat del planeta

Observatori

Les ciutats són els centres del creixement econòmic del món. S’hi creen llocs de treball, hi té lloc la innovació i es generen millores de productivitat. Tant és així, que el 85% del PIB mundial es produeix a les ciutats. Tanmateix, cal pensar que aquesta moneda té una altra cara. A les ciutats també s’hi consumeixen el 75% dels recursos mundials i s’hi genera el 80% de les emissions de gasos hivernacle.

Durant els propers anys les ciutats que creixeran a major ritme estaran localitzades a l’Àfrica. Una gran part de les ciutats d’Àfrica són encara desenvolupaments que no han estat planificats, de manera que un 41% de les persones que hi viuen no tenen accés a electricitat. Aquest fet implica que a algunes de les principals ciutats del futur encara hi falta una gran part d’infraestructures i que les estratègies urbanes que es duguin a terme per crear-les podran tenir en compte criteris com el de la sostenibilitat i aprendre d’errors del passat.

Per tal d’assolir l’objectiu del desenvolupament urbà sostenible, la tecnologia serà un element clau. Per exemple, les tecnologies mòbils han permès a l’Àfrica Sub-sahariana estalviar-se la instal·lació de infraestructures fixes de comunicació.

A l’esforç dels governs per propulsar iniciatives urbanes sostenibles, s’hi sumaran totes aquelles empreses que detectin una oportunitat de negoci en el terreny de les smart cities, on la tecnologia i l’empoderament de les persones treballin junts per una ciutat sostenible.

Guerra pels recursos Sostenibilitat