Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


La demanda energètica augmentarà considerablement en països de fora de l'OCDE

Observatori

La demanda energètica augmentarà d’una forma considerablement superior en països no pertanyents a la OCDE. Serà impulsada principalment per l’aparició de la classe mitjana, l’augment poblacional i el creixement del PIB. Determinar amb quins recursos es cobrirà aquesta major demanda és un dels majors reptes.

Combatre el canvi climàtic sense frenar el creixement econòmic d’aquests països serà un dels principals reptes a nivell mundial. Cal tenir en compte que alguns d’aquests països encara han de fer un procés d’industrialització i que per tant, augmentaran molt la seva demanda energètica i les seves emissions de CO2 si no s’aconsegueix dur a terme aquest procés amb una forta presència de les energies renovables.

Tot i que les reserves de combustibles fòssils encara són considerables, els efectes climàtics i biològics negatius que el seu ús representa pel planeta fan que l’atenció es centri en la cerca de fonts d’energia renovables.

Per exemple, el sol allibera prou radiació solar utilitzable sobre la terra com per satisfer el consum mundial d’energia. Per tant, invertir i utilitzar fonts d’energia renovables es presenta com una solució viable al problema energètic i climàtic.

Canvi climàtic Guerra pels recursos