Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Educació personalitzada, vitalícia i universal

Observatori

L’educació passarà ser concebuda com una característica exclusiva del període formatiu de les persones, i evolucionarà cap a una educació continuada sense fronteres de temps ni d’espai. Es tractarà d’una educació amb major facilitat d’accés i flexibilitat, basada en el desenvolupament de les capacitats d’adaptació en un entorn contínuament canviant, de major qualitat i que s’adaptarà a les necessitats de les persones i la societat.

Hi ha tres factors que impulsaran aquest canvi: la tecnologia, la societat i el mercat laboral. La influència de les TIC al sistema educatiu ja es fa patent avui dia, on a gran part dels centres ja es treballa a partir de dispositius com tablets i es comparteix la informació a través del núvol. Les TIC permeten l’educació a distància, transformen els oients passius en actius i ofereixen la possibilitat de l’educació virtual.

En el context dels nous mercats laborals canviants i flexibles, les demandes a l’educació han adquirit un caràcter d’alta complexitat. La inversió en educació, actualment suportada en major part pel sector públic, serà incrementada per part de les empreses. Subjectes subjectes a canvis constants deguts a les innovacions tecnològiques, invertiran cada cop més en educació per part d’aconseguir treballadors productius.

Finalment, el sistema educatiu superior haurà de reinventar-se per donar entrada a un ventall d’estudiants molt més divers, amb estudiants joves procedents de l’educació secundària però també amb adults de diferents nivells educatius que busquen una renovació permanent de coneixement.

L'individu al centre de tot