Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Dividends demogràfics:, una oportunitat per a l’Àfrica

Observatori

El percentatge de població en edat de treballar sobre la població total, decreixerà en els països desenvolupats (del 48% al 44%). Als països en vies de desenvolupament, la població en edat de treballar es mantindrà constant en termes relatius, però en termes totals es veurà incrementada en 750 milions de persones.

Aquest creixement del nombre de treballadors vindrà donat pel descens de la taxa de mortalitat i de la taxa de fertilitat, que acompanyen qualsevol procés de desenvolupament d’un país. A l’oportunitat de creixement econòmic generada a conseqüència de l’augment de població en edat de treballar se l’anomena Dividends Demogràfics.

Si l’Àfrica és capaç de reduir la seva taxa de fertilitat tal com indiquen les previsions de les Nacions Unides, apareixerà l’oportunitat de generar dividends demogràfics. El repte, un cop més, el trobem en la capacitat dels països d’educar els joves que en un futur formaran part d’aquesta massa treballadora, i en idear i seguir polítiques econòmiques i socials que fomentin la creació de llocs de treball que pugui treure partit de la nova estructura social. Una societat amb poca gent gran i menys joves i infants, implicaria una societat amb molt poca dependència.

Creixement de la població Nou equilibri Est/Oest