Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Viurem en un món cada cop més envellit

Observatori

Viurem en un món cada cop més envellit, on la proporció de gent gran en comparació als joves seguirà augmentant. El percentatge de població de 0 a 24 anys decreixerà del 43% al 39%, mentre que la població major de 60 anys augmentarà del 12% al 16%.

Existeixen fortes diferències pel què fa l’estructura poblacional entre països desenvolupats i països en vies de desenvolupament. En els països desenvolupats la piràmide poblacional s’està convertint en columna poblacional. El decreixement de la taxa de fertilitat generalitzada al món desenvolupat, així com l’allargament de l’esperança de vida, fan que la població en edat de treballar sigui cada cop relativament més petita.

Tot i que l’esperança de vida global va en augment i actualment és de 71,4 anys, es tracte d’una dada amb una alta variació entre països. Per exemple, l’esperança de vida a Sierra Leona és de 50,1 anys, mentre que a Japó la població viu de mitjana fins als 84 anys. Durant els propers anys, gràcies a l’augment de l’esperança de vida als països en vies de desenvolupament, aquestes diferències esdevindran més petites.

Envelliment