Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


L’empoderament dels joves com a solució a l’envelliment

Observatori

Els països desenvolupats, on la gent viurà durant més anys i on naixeran menys infants, es trobaran amb una població envellida. Per fer front a aquest repte cal explorar quines opcions tenen els governs i les empreses per tal d’ajudar a arribar al màxim potencial a una força de treball envellida.

Una de les opcions destinada a jugar un paper important és l’empoderament dels joves mitjançant un sistema d’educació dual similar al que utilitzen països com Alemanya o Àustria. Aquest sistema consisteix a involucrar els estudiants a través d’una formació vocacional que acompanyi la seva formació “tradicional”. L’objectiu és que els joves guanyin experiència laboral i interacció amb les empreses de forma que la seva productivitat al moment d’entrar a l’empresa sigui més alta.

Altres mecanismes per empoderar els joves consisteixen a oferir-los informació sobre les diverses alternatives laborals que les futures tecnologies els proporcionaran, així com inculcar-los la capacitat de ser flexibles davant d’una economia i una indústria que seran canviants. D’aquesta manera, la futura força de treball serà capaç de contribuir d’una forma més productiva, per tal de compensar que el nombre de persones que la formaran serà menor.

Envelliment