Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


El creixement mundial de la població es desaccelerarà

Observatori

A nivell mundial, la població segueix creixent. Tant és així, que l’any 2030 el nombre de persones arribarà fins als 8.500 milions. Això suposaria un creixement del 16% respecte la població de l’any 2015 (7.300 milions de persones), i del 60% si es compara amb la població mundial de l’any 1990 (5.300 milions de persones).

La població creix, sí, però cada cop ho fa a un ritme més lent. Entre l’any 1993 i el 2013, la taxa de creixement anual de la població mundial va ser de 1,3% (79 milions de persones), mentre que pel període 2013-2030, les previsions marquen que el creixement anual serà de l’1% (74 milions de persones).

Aquest fenomen és degut a l’existència de fortes diferències entre regions. Durant els pròxims anys, els països en vies de desenvolupament presentaran una taxa de creixement molt més alta (1,1% anual) que els països desenvolupats (0,2%). Això vol dir que la seva població creixerà a una velocitat 6 cops més alta i que seran els causants d’un 97% del creixement poblacional global.

Aquest gran augment poblacional comportarà un conjunt de reptes a nivell global i també local, com per exemple l’escassetat de recursos bàsics com l’aigua i el menjar, i la capacitat d’oferir una seguretat social, educació i protecció suficients per una població tan gran.

Creixement de la població