De la tendència a l'oportunitat


Casos empresarials que aprofiten una tendència per generar una oportunitat de negoci


Som energia

Observatori

Som energia és una cooperativa productora d’energia renovable sense ànim de lucre. Produeixen energia a partir de fonts renovables (solar, vent, biogas, biomassa) i la comercialitzen als socis que hagin contractat la cooperativa. El seu objectiu és impulsar un model energètic 100% renovable i en mans dels socis.

Nous models de negoci Economia social