De la tendència a l'oportunitat


Casos empresarials que aprofiten una tendència per generar una oportunitat de negoci


Batec mobility

Observatori

Batec mobility és una empresa dedicada al disseny i fabricació de productes que millorin la mobilitat de persones amb discapacitats, per tal que el seu estil de vida no estigui limitat. A més, l’empresa du a terme un important projecte social, ja que la meitat dels seus treballadors són persones que també pateixen discapacitats. Ha obtingut premis tant per la innovació en els seus productes com pel seu projecte social.

Nous models de negoci Economia social