De la tendència a l'oportunitat


Casos empresarials que aprofiten una tendència per generar una oportunitat de negoci


Spacebee

Observatori

Spacebee és una plataforma que permet llogar espais de treball com sales de reunions i aules, quan l’empresa o professional propietari no els està fent servir. L’empresa aplica el concepte de l’economia col·laborativa a l’entorn empresarial, i neix de la realització que cada cop més, les empreses tenen una necessitat flexible d’espai. Potser es necessita una sala de reunions en una jornada puntual, però en canvi el dia a dia de l’empresa només un espai més reduït.

Nous models de negoci Economia col·laborativa