De la tendència a l'oportunitat


Casos empresarials que aprofiten una tendència per generar una oportunitat de negoci


Getaround

Observatori

Getaround és una plataforma que permet als propietaris d’un cotxe infrautilitzat llogar-lo a persones que necessitin un vehicle. Aquesta premissa parteix del principi de l’Economia col·laborativa, que posa en contacte la gent que prioritza l’accés sobre la propietat d’un determinat be, i la gent que té un actiu infrautilitzat i n’hi vol treure profit. La plataforma compta amb més de 800.000 usuaris a França, Alemanya i Espanya, i ofereix un sistema d’assegurances.

Nous models de negoci Economia circular Sostenibilitat